Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jens Geier og Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr og Seán Kelly

Midtvejsrevision af FFR - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly og Jasenko Selimovic

Indstilling ved andenbehandling: Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy og Seán Kelly

Indstilling ved andenbehandling: Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil og Seán Kelly

Betænkning: Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transfedtsyrer - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan og Seán Kelly.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik