Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jens Geier i Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr i Seán Kelly

Śródokresowy przegląd WRF - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly i Jasenko Selimovic

Zalecenie do drugiego czytania Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy i Seán Kelly

Zalecenie do drugiego czytania Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Tłuszcze trans - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan i Seán Kelly.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności