Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jens Geier a Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr a Seán Kelly

Revízia VFR v polovici trvania - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly a Jasenko Selimovic

Odporúčanie do druhého čítania Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy a Seán Kelly

Odporúčanie do druhého čítania Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transmastné kyseliny - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan a Seán Kelly.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia