Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jens Geier och Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr och Seán Kelly

Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly och Jasenko Selimovic

Andrabehandlingsrekommendation Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy och Seán Kelly

Andrabehandlingsrekommendation Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil och Seán Kelly

Betänkande Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Transfetter - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan och Seán Kelly.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy