Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde
CRE

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy