Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. listopada 2016. - Strasbourg

10. Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2015. (rasprava)
CRE

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2015. (2016/2839(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predsjednik Revizorskog suda) održao je predstavljanje.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Joachim Zeller, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Louis Aliot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tomáš Zdechovský i Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt i Petri Sarvamaa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Klaus-Heiner Lehne.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti