Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2954(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000126/2016

Teksty złożone :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Debaty :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

11. Strategie polityczne i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000126/2016), które skierowali Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar i Julie Ward w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea i Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Hohlmeier i Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Laura Ferrara, do Komisji: Polityka i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt i Jean Lambert rozwinęli pytanie.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis i Igor Šoltes.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności