Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2954(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000126/2016

Ingivna texter :

O-000126/2016 (B8-1804/2016)

Debatter :

PV 26/10/2016 - 11
CRE 26/10/2016 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

11. EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000126/2016) från Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar och Julie Ward för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Monika Hohlmeier och Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao och Laura Ferrara, till kommissionen: EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt och Jean Lambert utvecklade frågan.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Jiří Pospíšil som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis och Igor Šoltes.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy