Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. října 2016 - Štrasburk

13. Afghánistán, zejména závazky EU a úloha EP ve společném dalším postupu EU a Afghánistánu v otázkách migrace (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Afghánistán, zejména závazky EU a úloha EP ve společném dalším postupu EU a Afghánistánu v otázkách migrace (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri a Pina Picierno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí