Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg

13. Afghanistan, navnlig EU's forpligtelser og EP's rolle i forbindelse med EU's og Afghanistans fælles vej frem i migrationsspørgsmål (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Afghanistan, navnlig EU's forpligtelser og EP's rolle i forbindelse med EU's og Afghanistans fælles vej frem i migrationsspørgsmål (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri og Pina Picierno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes og Takis Hadjigeorgiou.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik