Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. listopada 2016. - Strasbourg

13. Afganistan, osobito obveze EU-a i uloga Europskog parlamenta u Zajedničkom putu naprijed EU-a i Afganistana u vezi s pitanjima migracija (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Afganistan, osobito obveze EU-a i uloga Europskog parlamenta u Zajedničkom putu naprijed EU-a i Afganistana u vezi s pitanjima migracija (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri i Pina Picierno.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes i Takis Hadjigeorgiou.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti