Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg

13. Afghanistan: EU-verplichtingen en de rol van het EP in de gezamenlijke aanpak EU-Afghanistan inzake migratievraagstukken (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Afghanistan: EU-verplichtingen en de rol van het EP in de gezamenlijke aanpak EU-Afghanistan inzake migratievraagstukken (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri en Pina Picierno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid