Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

13. Afganistan, w szczególności zobowiązania Unii i rola Parlamentu Europejskiego we „Wspólnej drodze naprzód w kwestiach migracji w stosunkach między UE a Afganistanem” (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Afganistan, w szczególności zobowiązania Unii i rola Parlamentu Europejskiego we „Wspólnej drodze naprzód w kwestiach migracji w stosunkach między UE a Afganistanem” (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri i Pina Picierno.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności