Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

13. Afghanistan, najmä záväzky EÚ a úloha EP v spoločnom napredovaní v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Afghanistan, najmä záväzky EÚ a úloha EP v spoločnom napredovaní v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia