Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. oktober 2016 - Strasbourg

13. Afganistan, zlasti zaveze EU in vloga Evropskega parlamenta v zvezi s skupnimi nadaljnjimi ukrepi Afganistana in EU glede migracijskih vprašanj (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Afganistan, zlasti zaveze EU in vloga Evropskega parlamenta v zvezi s skupnimi nadaljnjimi ukrepi Afganistana in EU glede migracijskih vprašanj (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri in Pina Picierno.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes in Takis Hadjigeorgiou.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov