Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

13. Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU (2016/2948(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri och Pina Picierno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Notis Marias, João Pimenta Lopes och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy