Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. října 2016 - Štrasburk

14. Situace v Bělorusku (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Bělorusku (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, a Jens Nilsson za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Anna Elżbieta Fotyga.

Vystoupila Corina Crețu.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí