Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg

14. Situationen i Belarus (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Belarus (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, og Jens Nilsson for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou og Anna Elżbieta Fotyga.

Indlæg af Corina Crețu.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik