Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

14. Sytuacja na Białorusi (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Białorusi (2016/2934(RSP))

Corina Crețu (członek Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE i Jens Nilsson w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Anna Elżbieta Fotyga.

Głos zabrała Corina Crețu.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: następna sesja plenarna.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności