Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg

16. Samenstelling delegaties
CRE

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Emma McClarkin in de plaats van Brian Crowley.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid