Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2936(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1122/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Hlasování :

PV 27/10/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0424

Zápis
Středa, 26. října 2016 - Štrasburk

17. Jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Jaderná bezpečnost a nešíření jaderných zbraní (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Andrey Kovatchev za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupila Corina Crețu.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi a Julia Pitera za skupinu PPE o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o jaderném zabezpečení a nešíření zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o jaderném zabezpečení a nešíření jaderných zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o jaderné bezpečnosti a nešíření zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o jaderném zabezpečení a nešíření jaderných zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 27.10.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí