Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2936(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-1122/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Hääletused :

PV 27/10/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0424

Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - Strasbourg

17. Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Corina Crețu.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi ja Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2016 protokollipunkt 8.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika