Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2936(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1122/2016

Debatai :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Balsavimas :

PV 27/10/2016 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0424

Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

17. Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Laurenţiu Rebega ENF frakcijos vardu, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Corina Crețu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi ir Julia Pitera PPE frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 27 protokolo 8.7 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika