Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2936(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-1122/2016

Debates :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Balsojumi :

PV 27/10/2016 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0424

Protokols
Trešdiena, 2016. gada 26. oktobris - Strasbūra

17. Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana (2016/2936(RSP)).

Corina Crețu (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Urmas Paet ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Corina Crețu.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā – par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi un Julia Pitera PPE grupas vārdā – par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā – par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā – par kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdāpar kodoldrošību un kodolieroču neizplatīšanu (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.10.2016. protokola 8.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika