Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2936(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1122/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Voturi :

PV 27/10/2016 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0424

Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2016 - Strasbourg

17. Securitatea și neproliferarea nucleară (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Georgios Epitideios.

A intervenit Corina Crețu.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi și Julia Pitera, în numele Grupului PPE, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 27.10.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate