Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2936(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1122/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0424

Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

17. Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (2016/2936(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi a Julia Pitera v mene skupiny PPE, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o jadrovej bezpečnosti a nešírení jadrových zbraní (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 27.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia