Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2202(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0264/2016

Разисквания :

PV 26/10/2016 - 18

Гласувания :

PV 27/10/2016 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0419

Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

18. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи (ARTEMIS) - Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (разискване)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, Раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на наноелектрониката“ (ENIAC) за финансовта 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Международната организация по термоядрена енергия „ITER“ за финансовата 2014 година [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki и Marian-Jean Marinescu представиха своите доклади.

Изказаха се: Ivan Lesay (Действащ председател на Съвета) и Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Miroslav Poche, от името на групата S&D, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, и Petri Sarvamaa.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki и Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 от протокола от 27.10.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност