Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2202(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0264/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0419

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

18. Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (συζήτηση)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Οι Ryszard Czarnecki και Marian-Jean Marinescu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Lesay (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου