Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2202(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0264/2016

Debatten :

PV 26/10/2016 - 18

Stemmingen :

PV 27/10/2016 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0419

Notulen
Woensdag 26 oktober 2016 - Straatsburg

18. Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis - Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (debat)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Tweede verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki en Marian-Jean Marinescu leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Lesay (fungerend voorzitter van de Raad) en Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Miroslav Poche, namens de S&D-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, en Petri Sarvamaa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 van de notulen van 27.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid