Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2202(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0264/2016

Debaty :

PV 26/10/2016 - 18

Głosowanie :

PV 27/10/2016 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0419

Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

18. Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada - Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC - Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS - Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (debata)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki i Marian-Jean Marinescu przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Ivan Lesay (urzędujący przewodniczący Rady) i Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE i Petri Sarvamaa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki i Marian-Jean Marinescu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 protokołu z dnia 27.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności