Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2202(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0264/2016

Rozpravy :

PV 26/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2016 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0419

Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

18. Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (rozprava)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Ryszard Czarnecki a Marian-Jean Marinescu uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Ivan Lesay (predseda Rady) a Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Miroslav Poche v mene skupiny S&D, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE a Petri Sarvamaa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 zápisnice zo dňa 27.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia