Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. října 2016 - Štrasburk

19. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. října 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. října 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. října 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. října 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. října 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. října 2016
předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy týkající se minimálních údajů, které mají být vykázány do registrů obchodních údajů (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 19. října 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy upravující standardy pro posuzování srovnávacích portfolií a postupy ke sdílení těchto posouzení (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. října 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušných výborů prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 5. září 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce
předáno příslušnému výboru: PECH

Návrh aktu v přenesené pravomoci, ke kterému byl předán dopis s žádostí o vypracování stanoviska a u něhož se na žádost Evropské komise prodlužuje lhůta z jednoho na tři měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))
Lhůta pro námitku
: 3 měsíce od data přijetí, tj. 6. října 2016 na žádost Evropské komise

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož příslušný výbor požádal Evropskou komisi o předložení opravy:

V návaznosti na projednání aktu v přenesené pravomoci „nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa – C(2016)6272požádal Výbor pro rybolov Evropskou komisi, aby předložila opravu k navrženému znění článku 3:

Aniž je dotčen článek 1, platí povinnost vykládky úlovků tresky obecné podle tohoto nařízení pouze v případě, že bude před 1. lednem 2017 zrušeno nařízení (ES) č. 1342/2008 nebo kapitola III uvedeného nařízení .

Výraz „před 1. lednem 2017“ má být změně a znít „s účinnosti ode dne 1. ledna 2017“.

Právní upozornění - Ochrana soukromí