Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 26., Szerda - Strasbourg

19. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete bizonyos tengerfenéki fajoknak az északnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete bizonyos tengerfenéki fajoknak a délnyugati vizeken folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 12.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Vénusz-kagyló (Venus spp.) Olaszország területi vizein folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv meghatározásáról (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 13.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes kisméretű nyílt tengeri fajoknak a délnyugati vizeken történő halászatára vonatkozó visszadobási terv elkészítéséről szóló 1394/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 14.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete bizonyos tengerfenéki fajoknak a Földközi-tengeren folytatott halászatára vonatkozó visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 20.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a nagy rombuszhal Fekete-tengeren folytatott halászatát érintő visszadobási terv létrehozásáról (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 20.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 19.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a benchmark-portfóliók értékelésére vonatkozó követelményekre és az értékelésmegosztási eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérésére meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. szeptember 5.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása 2 hónappal

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében a felkérő levelet elküldték és a kifogás benyújtásának határidejét az Európai Bizottság kérésére 1–3 hónappal meghosszabbították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatcsökkentési technikáit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az Európai Bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. október 6.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérte az Európai Bizottságot, hogy javítsa a javaslat szövegét:

A következő felhatalmazáson alapuló jogi aktus vizsgálatát követően: „A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren és az ICES IIa körzet uniós vizein bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási terv meghatározásáról C(2016)6272”, a Halászati Bizottság kérte, hogy az Európai Bizottság javítsa a 3. cikk javasolt szövegét:

„Az 1. cikk ellenére a közönséges tőkehal fogásainak kirakodására vonatkozó, e rendeletben előírt kötelezettség csak akkor alkalmazandó, ha az 1342/2008/EK rendeletet vagy annak III. fejezetét 2017. január 1. előtt hatályon kívül helyezik.”

A „2017. január 1. előtt” kifejezést a következőképpen kell javítani: „2017. január 1-jei hatállyal”.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat