Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

19. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06439 – 2016/2943(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06444 – 2016/2942(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas Italijos teritoriniuose vandenyse žvejojamų dvigeldžių moliuskų Venus spp. išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06482 – 2016/2945(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1394/2014, kuriuo nustatomas tam tikros pelaginių žuvų žvejybos pietvakarių vandenyse žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06500 – 2016/2946(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06606 – 2016/2958(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų (C(2016)06624 – 2016/2950(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su lyginamųjų portfelių vertinimo standartais ir keitimosi vertinimais procedūromis (C(2016)06703 – 2016/2963(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, kuriam pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas, atsakingiems komitetams paprašius:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Šiaurės jūros aplinkai saugoti (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. rugsėjo 5 d.

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

Deleguotojo akto, dėl kurio pateiktas prašymas pateikti nuomonę ir kuriam nuo 1 iki 3 mėnesių buvo pratęstas terminas, Europos Komisijai paprašius, projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techniniais reguliavimo standartais – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. spalio 6 d., Europos Komisijai paprašius.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Deleguotojo akto, dėl kurio kompetentingas komitetas paprašė Europos Komisijos pakelbti klaidų ištaisymą, projektas:

Apsvarstęs deleguotąjį aktą „Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas“ – C(2016)6272, Žuvininkystės komitetas paprašė Europos Komisijos pakelbti siūlomą 3 straipsnio teksto klaidų ištaisymą:

Nepaisant 1 straipsnio įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas atlantines menkes pagal šį reglamentą taikomas tik jei iki 2017 m. sausio 1d. panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 arba jo III skyrius.“

Reikėtų frazęiki 2017 m. sausio 1d. panaikinamas pakeisti žodžiais „nuo 2017 m. sausio 1d. bus panaikintas“.

Teisinė informacija - Privatumo politika