Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

19. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach północno-zachodnich (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach południowo-zachodnich (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży dwuskorupowych Venus spp. na włoskich wodach terytorialnych (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1394/2014 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów pelagicznych na wodach południowo-zachodnich (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 19 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących standardów oceny portfeli odniesienia i procedur wymiany wyników ocen (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 października 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu na wniosek komisji przedmiotowo właściwych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 września 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego otrzymano pismo z wnioskiem i zmieniono termin z 1 na 3 miesiące na wniosek Komisji Europejskiej:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 października 2016 r. na wniosek Komisji Europejskiej

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego komisja przedmiotowo właściwa zwróciła się do Komisji Europejskiej o sprostowanie:

W wyniku rozpatrzenia aktu delegowanego "Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa C(2016)6272" Komisja Rybołówstwa zwróciła się do Komisji Europejskiej o sprostowanie w tekście zaproponowanym w art. 3:

Nie naruszając przepisów art.1, obowiązek wyładunku połowów dorsza atlantyckiego na mocy niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie wyłącznie jeżeli rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 straci moc lub jego rozdział III zostanie uchylony przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Należy zmienić sformułowanie „przed dniem 1 stycznia 2017 r. na ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r.”.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności