Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2016 - Strasbourg

19. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din apele de nord-vest (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 12 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru moluștele bivalve Venus spp. din apele teritoriale ale Italiei (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 13 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1394/2014 al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit pelagic în apele de sud-vest (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în Marea Mediterană (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 20 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru pescuitul de calcan în Marea Neagră (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 20 octombrie 2016

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 19 octombrie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele de evaluare pe bază de portofolii de referință și pentru procedurile de transmitere reciprocă a evaluărilor (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 24 octombrie 2016

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni, la cererea comisiilor competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 5 septembrie 2016

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis fond: PECH

Proiectul de act delegat pentru care a fost trimisă scrisoarea de sesizare, iar termenul s-a modificat, de la 1 la 3 luni, la cererea Comisiei Europene:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 6 octombrie 2016, la cererea Comisiei Europene

retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care comisia competentă a solicitat Comisiei Europene să prezinte o rectificare:

În urma examinării actului delegat Regulamentul delegat al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa C(2016)6272, Comisia pentru pescuit a solicitat Comisiei Europene să aducă o rectificare la textul propus la articolul 3:

„Prin derogare de la articolul 1, obligația de debarcare a capturilor de cod prevăzută în prezentul regulament se aplică numai în cazul în care Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 sau capitolul III al acestuia se abrogă înainte de 1 ianuarie 2017.”

Va trebui schimbată formularea „înainte de 1 ianuarie 2017 cu cuvintele „cu efect de la 1 ianuarie 2017”.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate