Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. oktober 2016 - Strasbourg

19. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v severozahodnih vodah (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v jugozahodnih vodah (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke za venernice Venus spp. v italijanskih teritorialnih vodah (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1394/2014 o načrtu za zavržke pri ribolovu nekaterih pelagičnih vrst v jugozahodnih vodah (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke pri nekaterih vrstah pridnenega ribolova v Sredozemskem morju (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke za ribolov na romba v Črnem morju (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 148/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 19. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev standardov za ocenjevanje referenčnih portfeljev in postopkov za izmenjavo ocen (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 24. oktobra 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal na zahtevo pristojnih odborov:

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. septembra 2016

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bilo poslano zaprosilo in je bil rok za nasprotovanje na zahtevo Evropske komisije podaljšan z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 6. oktobra 2016 na zahtevo Evropske komisije.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegiranega akta, v povezavi s katerim je pristojni odbor zaprosil Evropsko komisijo za popravek:

Odbor za ribištvo je po pregledu delegiranega akta Delegirana uredba Komisije (EU) o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa – C(2016)6272 od Evropske komisije zahteval, naj popravi besedilo v členu 3:

"Z odstopanjem od člena 1 obveznost iztovarjanja ulova trske v skladu s to uredbo velja le, če se Uredba (ES) št. 1342/2008 ali njeno poglavje III razveljavi pred 1. januarjem 2017."

Izraz "pred 1. januarjem 2017" bo treba zamenjati z izrazom "z veljavnostjo od 1. januarja 2017".

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov