Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. listopada 2016. - Strasbourg

20. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni PrilogaII. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu olova radi prilagodbe tehničkom napretku (COM(2016)0560 - 2016/2962(RPS) - rok: 9 siječanja 2017)
upućeno nadležnom odboru: : IMCO
mišljenje: ENVI, ITRE

- Uredba Komisije o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D045714/03 - 2016/2940(RPS) - : 11 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (D045867/03 - 2016/2941(RPS) - : 11 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjenama Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu operacija jednomotornih aviona s turbinskim motorom noću ili u instrumentalnim meteorološkim uvjetima te zahtjeva za odobravanje osposobljavanja o opasnoj robi za komercijalne specijalizirane operacije i nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon, uključujući nekomercijalne specijalizirane operacije kompleksnim zrakoplovima na motorni pogon (D045909/03 - 2016/2939(RPS) - : 10 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa dodavanjem Priloga o usklađenim informacijama povezanima s hitnim zdravstvenim intervencijama (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - rok: 22 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima, u pogledu popisa aktivnih tvari (D046976/01 - 2016/2949(RPS) - : 19 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o imenovanju referentnog laboratorija EU-a za bolesti uzrokovane virusima capripox (bolest kvrgave kože te ovčje i kozje boginje), utvrđivanju dodatnih odgovornosti i zadaća toga laboratorija te izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (D047122/02 - 2016/2944(RPS) -rok: 14 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu parametara za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost, uvjeta uvoza hrane za kućne ljubimce i izvoza prerađenog stajskog gnoja (D047366/02 - 2016/2947(RPS) - : 18 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D047413/01 - 2016/2938(RPS) - rok: 7 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D047414/01 - 2016/2937(RPS) -rok : 7 siječnja 2017)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti