Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 26., Szerda - Strasbourg

20. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2016)05602016/2962(RPS) - határidő: 2017. január 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ENVI, ITRE

- A Bizottság rendelete a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - határidő: 2017. január 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és X. mellékletének módosításáról (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - határidő: 2017. január 11.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 965/2012/EU rendeletnek az egyhajtóműves gázturbinás repülőgéppel éjszaka vagy műszeres időjárási körülmények között végrehajtott műveletek egyedi jóváhagyása, valamint a kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletekhez, a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú légi szállítási műveletekhez és a hajtóművel rendelkező komplex légi járművekkel végzett nem kereskedelmi célú egyedi légi szállítási műveletekhez kapcsolódó, veszélyes árukkal kapcsolatos képzésre vonatkozó jóváhagyási követelmények jóváhagyása tekintetében való módosításáról (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - határidő: 2017. január 10.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - határidő: 2017. január 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hatóanyagjegyzék tekintetében történő módosításáról (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - határidő: 2017. január 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a Capripox vírusok (bőrcsomósodáskór, juhhimlő és kecskehimlő) által okozott megbetegedéseket vizsgáló uniós referencialaboratórium kijelöléséről, további felelősségi köreinek és feladatainak meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - határidő: 2017. január 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek biogázzá vagy komposzttá történő átalakítására vonatkozó paraméterek, valamint a kedvtelésből tartott állatok eledelének behozatalára és a feldolgozott trágya kivitelére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - határidő: 2017. január 18.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - határidő: 2017. január 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - határidő: 2017. január 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat