Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2016 - Strasbourg

20. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește plumbul (COM(2016)05602016/2962(RPS) - termen: 9 ianuarie 2017)
retrimis fond: IMCO
aviz: ENVI, ITRE

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - termen: 11 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor IV și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - termen: 11 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 cu privire la aprobarea specifică pentru operațiunile pe timp de noapte sau în condiții meteorologice de zbor instrumental ale avioanelor monomotor cu turbină și la cerințele de aprobare a cursurilor de formare pe tema bunurilor periculoase legate de activități comerciale specializate, de activități necomerciale efectuate cu aeronave motorizate complexe și de activități necomerciale specializate efectuate cu aeronave motorizate complexe (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - termen: 10 ianuarie 2017)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, prin adăugarea unei anexe privind informațiile armonizate referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea (D046374/04 – 2016/2960(RPS) - termen: 22 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu lista de substanțe active (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - termen: 19 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de desemnare a laboratorului de referință al UE pentru boli cauzate de virusurile Capripox (dermatoza nodulară contagioasă și variola ovină și caprină), de stabilire a responsabilităților și a sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului respectiv și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - termen: 14 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește parametrii pentru transformarea subproduselor de origine animală în biogaz sau compost, condițiile pentru importul de hrană pentru animale de companie și pentru exportul de dejecții animaliere prelucrate (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - termen: 18 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D047413/01 – 2016/2938(RPS) - termen: 7 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D047414/01 – 2016/2937(RPS) - termen: 7 ianuarie 2017)
retrimis fond: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate