Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο

21. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2016 - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 29/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 30/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2016 - Δικαστήριο (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 6/2016 - Δικαστήριο (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2016 - Δικαστήριο (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου