Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

21. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 28/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0070/2016 – C8-0407/2016 – 2016/2259(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2016 – Hospodársky a sociálny výbor (N8-0071/2016 – C8-0408/2016 – 2016/2260(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 29/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0072/2016 – C8-0410/2016 – 2016/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 30/2016 – Oddiel III – Komisia (N8-0073/2016 – C8-0411/2016 – 2016/2262(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2016 – Súdny dvor (N8-0076/2016 – C8-0416/2016 – 2016/2263(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 6/2016 – Súdny dvor (N8-0077/2016 – C8-0418/2016 – 2016/2264(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2016 – Súdny dvor (N8-0078/2016 – C8-0419/2016 – 2016/2265(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia