Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Απότιση τιμής
 5.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 – όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
6.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
6.3.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (ψηφοφορία)
  
6.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (ψηφοφορία)
  
6.5.Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II (ψηφοφορία)
  
6.6.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (ψηφοφορία)
  
6.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (ψηφοφορία)
  
6.8.Trans-λιπαρά (ψηφοφορία)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2015 (συζήτηση)
 11.Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (συζήτηση)
 13.Αφγανιστάν, ιδίως οι δεσμεύσεις της ΕΕ και ο ρόλος του ΕΚ στην κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των αντιπροσωπειών
 17.Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (συζήτηση)
 18.Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (συζήτηση)
 19.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 20.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 21.Κατάθεση εγγράφων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5070 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (65 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (291 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (314 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1189 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4491 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου