Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Presidentuuri teadaanne
 4.Tänuavaldus
 5.Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  
6.2.Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  
6.3.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (hääletus)
  
6.4.Globiliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Eesti taotlus EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (hääletus)
  
6.5.Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus ***II (hääletus)
  
6.6.Taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed ***II (hääletus)
  
6.7.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (hääletus)
  
6.8.Transrasvad (hääletus)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Kontrollikoja 2015. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 11.ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus (arutelu)
 12.Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis (arutelu)
 13.Afganistan, täpsemalt ELi kohustused ja Euroopa Parlamendi roll Afganistani ja ELi ühistes edasistes sammudes seoses migratsiooniküsimustega (arutelu)
 14.Olukord Valgevenes (arutelu)
 15.Ajakirjanike olukord Türgis (arutelu)
 16.Delegatsioonide koosseis
 17.Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine (arutelu)
 18.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS - 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 20.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 21.Esitatud dokumendid
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (200 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (5070 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (67 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (198 kb) 
 
Protokoll (275 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (1106 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4108 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika