Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Podziękowania
 5.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (20–21 października) (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2017 r. - wszystkie sekcje (głosowanie)
  6.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  6.3.Śródokresowy przegląd WRF (głosowanie)
  6.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/003 EE/ropa naftowa i chemikalia (głosowanie)
  6.5.Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego ***II (głosowanie)
  6.6.Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***II (głosowanie)
  6.7.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (głosowanie)
  6.8.Tłuszcze trans (głosowanie)
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2015 r. (debata)
 11.Strategie polityczne i działania UE na rzecz ochrony dzieci w kontekście migracji (debata)
 12.Sytuacja w północnym Iraku i Mosulu (debata)
 13.Afganistan, w szczególności zobowiązania Unii i rola Parlamentu Europejskiego we „Wspólnej drodze naprzód w kwestiach migracji w stosunkach między UE a Afganistanem” (debata)
 14.Sytuacja na Białorusi (debata)
 15.Sytuacja dziennikarzy w Turcji (debata)
 16.Skład delegacji
 17.Bezpieczeństwo jądrowe i nierozprzestrzenianie (debata)
 18.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada - Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC - Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS - Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 20.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 21.Składanie dokumentów
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (201 kb) Lista obecności (63 kb)    Głosowanie imienne (5070 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (61 kb) Głosowanie imienne (203 kb) 
 
Protokół (291 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (1132 kb) Głosowanie imienne (4172 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności