Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Comunicarea Președintelui
 4.Omagiu
 5.Concluziile reuniunii Consiliului European din 20-21 octombrie (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)
  
6.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (vot)
  
6.3.Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (vot)
  
6.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea prezentată de Estonia – EGF/2016/003 EE/petrol și produse chimice) (vot)
  
6.5.Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ***II (vot)
  
6.6.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***II (vot)
  
6.7.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (vot)
  
6.8.Acizii grași trans (vot)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Explicații privind votul
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2015 (dezbatere)
 11.Politicile și acțiunile UE pentru protejarea copiilor în contextul migrației (dezbatere)
 12.Situația din nordul Irakului/Mosul (dezbatere)
 13.Afganistanul, în special angajamentele UE și rolul PE în ceea ce privește Calea comună de urmat de către UE și Afganistan privind unele aspecte legate de migrație (dezbatere)
 14.Situația din Belarus (dezbatere)
 15.Situația jurnaliștilor din Turcia (dezbatere)
 16.Alcătuirea delegațiilor
 17.Securitatea și neproliferarea nucleară (dezbatere)
 18.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS - Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (dezbatere)
 19.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 20.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 21.Depunere de documente
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (207 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (5070 kb) 
 
Proces-verbal (84 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (58 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (393 kb) 
 
Proces-verbal (288 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (1192 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (4251 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate