Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Oznámenie predsedníctva
 4.Vyjadrenie úcty
 5.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 20. a 21. októbra 2016 (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie 2017 – všetky oddiely (hlasovanie)
  6.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely (hlasovanie)
  6.3.Revízia VFR v polovici trvania (hlasovanie)
  6.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie (hlasovanie)
  6.5.Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ***II (hlasovanie)
  6.6.Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II (hlasovanie)
  6.7.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016 (hlasovanie)
  6.8.Transmastné kyseliny (hlasovanie)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov - 2015 (rozprava)
 11.Politiky a opatrenia EÚ na ochranu detí v súvislosti s migráciou (rozprava)
 12.Situácia v severnom Iraku/Mosule (rozprava)
 13.Afghanistan, najmä záväzky EÚ a úloha EP v spoločnom napredovaní v oblasti migrácie medzi EÚ a Afganistanom (rozprava)
 14.Situácia v Bielorusku (rozprava)
 15.Situácia novinárov v Turecku (rozprava)
 16.Zloženie delegácií
 17.Jadrová bezpečnosť a nešírenie jadrových zbraní (rozprava)
 18.Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ENIAC – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik ARTEMIS – Absolutórium za rok 2014: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (rozprava)
 19.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 20.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 21.Predloženie dokumentov
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (200 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Hlasovania podľa mien (5070 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (67 kb) Hlasovania podľa mien (202 kb) 
 
Zápisnica (286 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (980 kb) Hlasovania podľa mien (4184 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia