Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 26. oktober 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sporočilo predsedujočega
 4.Poklon
 5.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (20. in 21. oktober 2016) (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Osnutek splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki (glasovanje)
  
6.2.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 – vsi oddelki (glasovanje)
  
6.3.Vmesna revizija večletnega finančnega okvira (glasovanje)
  
6.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals (glasovanje)
  
6.5.Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja ***II (glasovanje)
  
6.6.Ukrepi varstva pred škodljivimi organizmi rastlin ***II (glasovanje)
  
6.7.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 (glasovanje)
  
6.8.Transmaščobne kisline (glasovanje)
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Predstavitev letnega poročila Računskega sodišča za leto 2015 (razprava)
 11.Politike in ukrepi EU za zaščito otrok v okviru migracij (razprava)
 12.Razmere v severnem Iraku/Mosulu (razprava)
 13.Afganistan, zlasti zaveze EU in vloga Evropskega parlamenta v zvezi s skupnimi nadaljnjimi ukrepi Afganistana in EU glede migracijskih vprašanj (razprava)
 14.Razmere v Belorusiji (razprava)
 15.Položaj novinarjev v Turčiji (razprava)
 16.Sestava delegacij
 17.Jedrska varnost in neširjenje jedrskega orožja (razprava)
 18.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet - Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC - Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS - Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije (razprava)
 19.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 20.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 21.Predložitev dokumentov
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (198 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (5070 kb) 
 
Zapisnik (82 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (56 kb) Izid poimenskega glasovanja (199 kb) 
 
Zapisnik (275 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (1122 kb) Izid poimenskega glasovanja (4239 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov