Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Meddelande från talmannen
 4.Hyllning
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016 (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)
  
6.2.Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)
  
6.3.Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Estlands ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (omröstning)
  
6.5.Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (omröstning)
  
6.6.Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (omröstning)
  
6.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (omröstning)
  
6.8.Transfetter (omröstning)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Röstförklaringar
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015 (debatt)
 11.EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration (debatt)
 12.Situationen i norra Irak/Mosul (debatt)
 13.Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU (debatt)
 14.Situationen i Vitryssland (debatt)
 15.Situationen för journalister i Turkiet (debatt)
 16.Delegationernas sammansättning
 17.Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning (debatt)
 18.Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis – Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 20.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 21.Inkomna dokument
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (202 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (5070 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (57 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (201 kb) 
 
Protokoll (280 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (1023 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4240 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy