Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 314kWORD 91k
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 4.Απότιση τιμής
 5.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 – όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
6.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
6.3.Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (ψηφοφορία)
  
6.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (ψηφοφορία)
  
6.5.Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II (ψηφοφορία)
  
6.6.Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (ψηφοφορία)
  
6.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (ψηφοφορία)
  
6.8.Trans-λιπαρά (ψηφοφορία)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2015 (συζήτηση)
 11.Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (συζήτηση)
 13.Αφγανιστάν, ιδίως οι δεσμεύσεις της ΕΕ και ο ρόλος του ΕΚ στην κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των αντιπροσωπειών
 17.Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (συζήτηση)
 18.Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (συζήτηση)
 19.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 20.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 21.Κατάθεση εγγράφων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την εξέγερση του ουγγρικού λαού κατά της σοβιετικής δικτατορίας.


3. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

"Όπως ανακοίνωσα την Δευτέρα, ζήτησα από τη συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών να εξετάσει το ζήτημα του επεισοδίου που σημειώθηκε μεταξύ δύο βουλευτών του Κοινοβουλίου, του Steven Woolfe και του Mike Hookem, και να αποφανθεί επειγόντως επ' αυτού. Η συμβουλευτική επιτροπή μου διαβίβασε τη σύστασή της. Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περιγραφές που έδωσαν για τα γεγονότα οι δύο βουλευτές αποκλίνουν σημαντικά και, όπως φαίνεται, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν απουσία αυτοπτών μαρτύρων. Η επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι, λόγω της σοβαρότητας των καταγγελλόμενων γεγονότων – πρόκειται για άσκηση σωματικής βίας - και των ενδεχόμενων ποινικών συνεπειών τους, απαιτείται η διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Συνεπώς, αποφάσισα να ακολουθήσω τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής και να διαβιβάσω την υπόθεση στις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Ως εκ τούτου, παρέπεμψα την υπόθεση στον Εισαγγελέα.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα λάβω απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού.

Θα σας τηρώ ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη σε σχέση με αυτό το θλιβερό επεισόδιο."


4. Απότιση τιμής

Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του Σώματος, αποτίει τιμή στην Francesca Ratti, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα, πριν από την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο λόγω συνταξιοδότησης.


5. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Οκτωβρίου 2016 (2016/2772(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nigel Farage, Bill Etheridge σχετικά με τις προηγούμενες παρεμβάσεις και την ανακοίνωση την οποία πραγματοποίησε ο Πρόεδρος σήμερα το πρωί (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Udo Voigt, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD (ο Πρόεδρος ζητεί και δίδει διευκρινίσεις), Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bill Etheridge για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, ο οποίος απαντά, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Ελευθέριος Συναδινός, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Κώστας Μαυρίδης, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg και Γεώργιος Επιτήδειος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει η Maria Grapini σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν :

- Mike Hookem σχετικά με ένα προσωπικό θέμα μετά από τα σχόλια που διατύπωσαν οι Manfred Weber και ο Πρόεδρος στην αρχή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις)·

- Nigel Farage, σχετικά με την εξωεδαφικότητα της οποίας θα έπρεπε να απολαύουν τα κτίρια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν για τους βουλευτές και εξηγεί τις συνθήκες που τον οδήγησαν να παραπέμψει την υπόθεση στον Εισαγγελέα)·

- Philippe Lamberts, σχετικά με το κλείσιμο της κύριας ημερήσιας εφήμεριδας της αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία και την αγορά της από ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Ούγγρο Πρωθυπουργό·

- Gerard Batten·

- Eleonora Forenza σχετικά με τη σύλληψη των δύο δημάρχων του Diyarbakir και σχετικά με την αντίθεση της Βαλονίας στη σύναψη της συμφωνίας CETA (ο Πρόεδρος προβαίνει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν ο Πρόεδρος, για να απευθύνει χαιρετισμό προς τους απερχόμενους βουλευτές Matthias Groote και Richard Howitt, και ο Richard Howitt, και ο Richard Howitt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 – όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων του Τμήματος III του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 όσον αφορά την Επιτροπή·

— Σχέδια τροπολογιών επί των πιστώσεων των Τμημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, προκειμένου να εγκριθούν, πρέπει να ψηφισθούν από την πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Τα σχέδια τροπολογιών που εγκρίθηκαν παρατίθενται στο Παράρτημα στα "Κείμενα που Εγκρίθηκαν".)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Παρεμβάσεις


Πριν από την ψηφοφορία:

Ο Jens Geier (εισηγητής) προβαίνει κατ' αρχήν στην ακόλουθη δήλωση:

"Στις 17 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε διορθωτική επιστολή. Εκτός από την παραδοσιακή επικαιροποίηση των εκτιμήσεων των αναγκών για τις γεωργικές δαπάνες και την αλιεία, αυτή η διορθωτική επιστολή περιέχει ουσιαστικά στοιχεία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Καταδεικνύει τη θεμελιώδη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον προϋπολογισμό 2017 και στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το Κοινοβούλιο αναμένει ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να αποφανθεί σχετικά με αυτή τη διορθωτική επιστολή το αργότερο κατά την έναρξη της συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να κλείσει τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2017 και την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το τέλος του έτους. Προς τούτο απαιτείται μια συνεπής διαπραγματευτική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει εν προκειμένω από το Συμβούλιο να επιδείξει καλή θέληση."

Ο Jens Geier προτείνει εν συνεχεία τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις:

"Ποσά:

— Γραμμή 15 04 77 12 "Προπαρασκευαστική ενέργεια – Ευρώπη των φεστιβάλ, φεστιβάλ για την Ευρώπη (EFFE)" (τροπολογία 529): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν σε 175 000 EUR .

Γραμμές του προϋπολογισμού:

— Γραμμή 09 05 77 10 "Δοκιμαστικό σχέδιο – Πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών μέσω Διαδικτύου" (τροπολογία 1573): η γραμμή του προϋπολογισμού θα διορθωθεί σε 09 04 77 10.

— Γραμμή 33 02 77 19 "Δοκιμαστικό σχέδιο – παρακολούθηση και καθοδήγηση μέσω του αθλητισμού των νέων που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης" (τροπολογία 1611): η γραμμή του προϋπολογισμού θα διορθωθεί σε 15 02 77 19.

Τέλος, ο Indrek Tarand (εισηγητής) προτείνει τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις στο Τμήμα I (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Οργανόγραμμα):

— Όσον αφορά τη θέση του διευθυντή της Αρχής για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, αντί των λέξεων "μίας μόνιμης θέσης AD12", θα πρέπει να εγγραφεί "θέση εκτάκτου υπαλλήλου AD12".

— Η τροπολογία 1556 θα τεθεί σε ψηφοφορία σε δύο μέρη (οι λέξεις "συν 76 θέσεις" για τις πολιτικές ομάδες τίθενται σε ψηφοφορία χωριστά).

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι αυτό το τελευταίο αίτημα υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, δεν δίδει συνέχεια σε αυτό.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τις υπόλοιπες προταθείσες τροποποιήσεις.

Ο Janusz Korwin-Mikke σχετικά με τους αριθμούς, ο Jens Geier προβαίνει σε διευκρινίσεις.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Marc Tarabella, σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Μετά την ψηφοφορία:

Ο Ivan Lesay (Πρόεδρος του Συμβουλίου) επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της θέσης του Συμβουλίου και συμφωνεί να συγκληθεί η επιτροπή συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


6.2. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jens Geier και Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0411)


6.3. Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (2016/2931(RSP))

Πρόταση ψηφίσματος B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0412)


6.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) – επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0413)


6.5. Προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0414)


6.6. Προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ and 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη της θέσης του Συμβουλίου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2016)0415)


6.7. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016 [2016/2101(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0416)


6.8. Trans-λιπαρά (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000105/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000106/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Trans-λιπαρά (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0417).


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jens Geier και Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr και Seán Kelly

Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Momchil Nekov, Seán Kelly και Jasenko Selimovic

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy και Seán Kelly

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil και Seán Kelly

Έκθεση Alfred Sant - A8-0309/2016
Momchil Nekov

Trans-λιπαρά - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan και Seán Kelly.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2015 (συζήτηση)

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2015 (2016/2839(RSP))

Ο Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Louis Aliot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Tamás Deutsch, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, Marco Valli, Gerolf Annemans, Marian-Jean Marinescu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Georgi Pirinski, Beatrix von Storch, Olaf Stuger, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský και Michael Theurer, Tomáš Zdechovský, Zigmantas Balčytis, Claudia Schmidt και Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Klaus-Heiner Lehne.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000126/2016) που κατέθεσαν οι Gianni Pittella, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Dennis de Jong, Stefan Eck, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Hohlmeier και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao και Laura Ferrara, προς την Επιτροπή: Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης (2016/2954(RSP)) (B8-1804/2016)

Οι Gianni Pittella, Nathalie Griesbeck, Cornelia Ernst, Anna Maria Corazza Bildt και Jean Lambert αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Juan Fernando López Aguilar, Hilde Vautmans, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Ana Gomes και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post, Helga Stevens, Beatriz Becerra Basterrechea, Νεοκλής Συλικιώτης και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη (2016/2956(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Aymeric Chauprade, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Barbara Lochbihler, James Carver, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Franz Obermayr και György Hölvényi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Afzal Khan, David Campbell Bannerman, Esther de Lange, Kati Piri, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis, Andrzej Grzyb, Ana Gomes, Elmar Brok και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP)) (B8-1159/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP)) (B8-1160/2016);

—   Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP)) (B8-1161/2016

—   Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP)) (B8-1164/2016

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP)) (B8-1165/2016

—   Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Esther de Lange, György Hölvényi, Michèle Alliot-Marie και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη (2016/2956(RSP)) (B8-1166/2016

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Ernest Maragall, Jean Lambert και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Μοσούλη / Βόρειο Ιράκ (2016/2956(RSP)) (B8-1169/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.


13. Αφγανιστάν, ιδίως οι δεσμεύσεις της ΕΕ και ο ρόλος του ΕΚ στην κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Αφγανιστάν, ιδίως οι δεσμεύσεις της ΕΕ και ο ρόλος του ΕΚ στην κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης (2016/2948(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Emil Radev, Birgit Sippel, Sabine Lösing, Ska Keller, Linda McAvan, Lola Sánchez Caldentey, Jean Lambert, Enrique Guerrero Salom, Afzal Khan, Kati Piri και Pina Picierno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Gomes, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λευκορωσία (2016/2934(RSP))

Η Corina Crețu (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Jens Nilsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Bronis Ropė, David McAllister, Ana Gomes, Monica Macovei, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου και Anna Elżbieta Fotyga.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: επόμενη περίοδος συνόδου.


15. Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))

Η Corina Crețu (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatrix von Storch, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μιλτιάδης Κύρκος, Bas Belder, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Beatrix von Storch, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Μαυρίδη, Hans-Olaf Henkel, Σοφία Σακοράφα, Ernest Maragall, Tunne Kelam, Eugen Freund, Ελένη Θεοχάρους και Patrick Le Hyaric.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, Κώστας Μαυρίδης, Nikolay Barekov, Στέλιος Κούλογλου, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, Angel Dzhambazki, Liliana Rodrigues και Georgi Pirinski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Javier Couso Permuy, Klaus Buchner, Eduard Kukan και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky και Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1158/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1162/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho και Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1163/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1167/2016);

—   Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Curzio Maltese, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1168/2016);

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1170/2016);

—   Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1171/2016);

—   Rebecca Harms, Bodil Valero, Ernest Maragall, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP)) (B8-1172/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


16. Σύνθεση των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Emma McClarkin αντί Brian Crowley.

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


17. Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP))

Η Corina Crețu (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Helmut Scholz, Brando Benifei και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1120/2016);

—   Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, David McAllister, Lorenzo Cesa, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, Fernando Ruas, Dubravka Šuica, Alojz Peterle, Tokia Saïfi και Julia Pitera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πυρηνική ασφάλειας και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1122/2016);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Molly Scott Cato, Sven Giegold, Barbara Lochbihler και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1125/2016);

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Νεοκλής Συλικιώτης, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo και Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1129/2016);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1130/2016);

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Ana Gomes, Julie Ward και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1131/2016);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (2016/2936(RSP)) (B8-1132/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.


18. Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS - Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (συζήτηση)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, Τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2015)0377 - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ARTEMIS για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016)

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2014 [COM(2015)0377 - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016)

Οι Ryszard Czarnecki και Marian-Jean Marinescu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Lesay (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Ivan Lesay, Ryszard Czarnecki και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2016.


19. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στα Βορειοδυτικά Ύδατα (C(2016)06439 - 2016/2943(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στα Νοτιοδυτικά Ύδατα (C(2016)06444 - 2016/2942(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για τα δίθυρα μαλάκια Venus spp. στα ιταλικά χωρικά ύδατα (C(2016)06482 - 2016/2945(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1394/2014 της Επιτροπής, για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας πελαγικών ειδών στα νοτιοδυτικά ύδατα (C(2016)06500 - 2016/2946(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (C(2016)06606 - 2016/2958(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για τους τύπους αλιείας καλκανιού στον Εύξεινο Πόντο (C(2016)06618 - 2016/2957(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2016)06624 - 2016/2950(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τα πρότυπα εκτίμησης χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης και τις διαδικασίες ανταλλαγής των συναφών εκτιμήσεων (C(2016)06703 - 2016/2963(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Οκτωβρίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία διατύπωσης αντιρρήσεων κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων επιτροπών:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (C(2016)05549 – 2016/2871(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 5 Σεπτεμβρίου 2016

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει σταλεί η επιστολή με τη σχετική αίτηση διαβούλευσης και έχει παραταθεί η προθεσμία από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο – (C(2016)06329 – 2016/2930(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Οκτωβρίου 2016 κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία η αρμόδια επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει διορθωτικό:

Κατόπιν εξέτασης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως "Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES II a – C(2016)6272", η Επιτροπή Αλιείας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει διορθωτικό στο κείμενο του άρθρου 3 :

"Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων γάδου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται μόνον σε περίπτωση κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 ή του Κεφαλαίου III του ιδίου κανονισμού πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017."

Οι λέξεις "πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017." πρέπει να αντικατασταθούν από τις λέξεις "με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017".


20. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τον μόλυβδο (COM(2016)05602016/2962(RPS) - προθεσμία: 9 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : IMCO
γνωμοδότηση: ENVI, ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D045714/03 – 2016/2940(RPS) - προθεσμία: 11 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D045867/03 – 2016/2941(RPS) - προθεσμία: 11 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 όσον αφορά την ειδική έγκριση των νυκτερινών πτητικών λειτουργιών ή πτητικών λειτουργιών υπό μετεωρολογικές συνθήκες ενόργανης πτήσης μονοκινητήριων αεροπλάνων με στροβιλοκινητήρα, καθώς και όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης της εκπαίδευσης όσον αφορά τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται με εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες και μη εμπορικές πτητικές λειτουργίες σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών και μη εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών (D045909/03 – 2016/2939(RPS) - προθεσμία: 10 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων με την προσθήκη ενός παραρτήματος σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (D046374/04 - 2016/2960(RPS) - προθεσμία: 22 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον κατάλογο των δραστικών ουσιών (D046976/01 – 2016/2949(RPS) - προθεσμία: 19 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για ασθένειες που προκαλούνται από τους ιούς capripox (λοιμώδης οζώδης δερματίτιδα και ευλογιά των αιγοπροβάτων), για τον καθορισμό πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το εργαστήριο αυτό και για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D047122/02 – 2016/2944(RPS) - προθεσμία: 14 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις παραμέτρους για τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων σε βιοαέριο ή τη λιπασματοποίησή τους, τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς και για την εξαγωγή μεταποιημένης κόπρου (D047366/02 – 2016/2947(RPS) - προθεσμία: 18 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D047413/01 –2016/2938(RPS) - προθεσμία: 7 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D047414/01 –2016/2937(RPS) - προθεσμία: 7 Ιανουάριος 2017)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI


21. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0070/2016 - C8-0407/2016 - 2016/2259(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2016 - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0071/2016 - C8-0408/2016 - 2016/2260(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 29/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0072/2016 - C8-0410/2016 - 2016/2261(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 30/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0073/2016 - C8-0411/2016 - 2016/2262(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 5/2016 - Δικαστήριο (N8-0076/2016 - C8-0416/2016 - 2016/2263(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 6/2016 - Δικαστήριο (N8-0077/2016 - C8-0418/2016 - 2016/2264(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2016 - Δικαστήριο (N8-0078/2016 - C8-0419/2016 - 2016/2265(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 593.008/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.40.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Collins, Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου